Soutěž

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  Pořadatelem soutěže je firma LUCIE HORNOVÁ – CUPÁK BRNO, se sídlem Nádražní 146, 667 01 Vojkovice, IČO 74495241
 2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
  Soutěž se uskuteční v termínu 20. 11. 2023 až 15. 12. 2023 na všech prodejnách výše zmíněného pořadatele.
 3. VÝHRY V SOUTĚŽI
  Do soutěže jsou vloženy následující výhry:
  3x Poukaz na nákup 1500Kč
  3x Poukaz na nákup 1000Kč
 4. 3x Poukaz na nákup 500Kč
 1. SOUTĚŽ – PRAVIDLA
  Účastníkem soutěže se může stát každý občan ČR starší 18 let, který ve výše uvedeném období konání soutěže nakoupí zboží v prodejně Pořadatele v minimální hodnotě 300,- Kč a vhodí vyplněný kupon, který za tento nákup obdrží u pokladny, do připraveného boxu na prodejně.

Na kuponu je třeba před vhozením uvést kontaktní telefon, na kterém budou vylosovaní Výherci k zastižení.

Výherci budou vylosováni ze všech odevzdaných kuponů nejpozději do 5 dní od ukončení soutěže a to na adrese Pořadatele. Výherce bude o své výhře, o termínu, místě a způsobu předání této výhry informován na telefonním čísle uvedeném na kuponu. Výhra musí být výherci předána a výhercem převzata nejpozději do 30 dní od data losování.

V případě, že nebude možné výherce zkontaktovat (2 telefonáty nebo 2 SMS zprávy na udané telefonní číslo) a zaslané SMS-zprávy zůstanou bez odezvy do 3 dnů po posledním kontaktu, pak výherce ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele .

Soutěžící svojí účastí dle pravidel této soutěže
a) uděluje pořadateli a realizátorovi soutěže, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefon za účelem vyhodnocení soutěže a pro následné marketingové účely, a to po dobu 10 let od ukončení této soutěže. Stejně tak uděluje souhlas s uveřejněním svého jména, iniciály příjmení a neúplné adresy bydliště (obce) v propagačních materiálech zadavatele, na webových stránkách a ve sdělovacích prostředcích v rámci této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese pořadatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v §11, §12 a §21 zákona č.101/2000 Sb. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru;

Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele a uveřejněna na internetové adrese www.cupakbrno.cz

Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli soutěže a k jeho společníkům nebo společnosti technicky zajišťující soutěž a jejich rodinní příslušníci. Při nákupu na účet třetí osoby se lze soutěže zúčastnit jen s jejím souhlasem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet výher, nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher. Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech je pouze ilustrativní.
Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.

V Brně dne 1. 11. 2023